Monkey Smokin' Stogie

2003
Oil on wood
18 x 18 inches


Previous  |  Next© Mark DeMuro