Monkey Monkey II

1981
Oil on paper
15 x 22 inches






Previous  |  Next



© Mark DeMuro